Vireillä olevat ja hyväksytyt kaavat

Tällä sivulla

Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa tai erillisellä ilmoituksella.

Kaavojen eri vaiheiden nähtävillä olosta julkaistaan aina kuulutus paikallislehdissä sekä sähköisellä ilmoitustaululla. Tarvittaessa osalliset saavat kirjeitse tiedon nähtävillä olosta.

Kaavat hyväksyy Kaupunginvaltuusto ja ne tulevat voimaan lehtikuulutuksella.

Vireillä olevat maakuntakaavat

Alueen maakuntakaavat laatii Varsinais-Suomen liitto

Vireillä olevat yleiskaavat

Vireillä olevien yleiskaavojen aluerajaukset on esitetty Uudenkaupungin internetkarttapalvelussa tasona Vireillä olevat yleiskaavat. 

Vireillä olevat asemakaavat

Lisäksi:

Pajalankorttelit 16 ja 17
Rautatieaseman alue
Tiiratorin kerrostalot
Uuden kirkon kortteli

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Lisäksi:

Lepäinen
Maahaaro
Salmenranta-Tammio-Kaira

Hyväksytyt kaavat 2024

Asemakaavat

Ranta-asemakaavat

Hyväksytyt kaavat 2023

Loppuvuodesta 2023 hyväksytyt

Ajantasakaava

Ajantasa-asemakaava on kaupungin voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmäkartta, jota ylläpidetään kaupunkisuunnittelussa.

Vahvistetut ja hyväksytyt maakuntakaavat

Voimassaoleviin maakuntakaavoin voit tustua Varsinais-Suomen liiton sivuilla.

Asemakaavat

Ranta-asemakaavat