Erkinkallion ja Kallioniemen ranta-asemakaava

Erkinkallion ja Kallioniemen ranta-asemakaava -lähestymiskartta

Kaavan tunnus

895 43125

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 12.5.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.5-13.6.2022
  • Luonnos nähtävillä 12.5-13.6.2022
  • Ehdotus nähtävillä 22.9-24.10.2022
  • Hyväksyminen 12.12.2022
  • Voimaantulokuulutus 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 Erkinkallion ja Kallioniemen ranta-asemakaava, 895-431-3-55 ja -121 kiinteistöjen ranta-asemakaavan muutoksen §101

Kuvaus kaavasta

Erkinkallion ja Kallioniemen ranta-asemakaava, 895-431-3-55 ja -121 kiinteistöjen ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan muutos laaditaan kartalla osoitetulle alueelle, jonka koko on noin 1,5 ha. Suunnittelualue sijaitsee Lepäisten saarella, n. 15 km ajomatkan päässä Uudenkaupungin keskustasta. Ranta-asemakaavan tavoitteena on päivittää kaavan rajauksia vastaamaan todellisia kiinteistönrajoja sekä muuttaa kiinteistöjen käyttötarkoitusta AO-1-korttelialueeksi (erillispientalojen korttelialue). Samalla nostetaan rakennuspaikkojen rakennusoikeudet rakennusjärjestyksen sallimalle tasolle. Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Thomas Hagström, Arkkitehtuuritoimisto Thomas Hagström.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokara-alueen haltijat
  • Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
  • asiantuntijaviranomaiset