Saavutettavuusseloste

Tällä sivulla

Uusikaupunki.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia, eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja. 

Palvelun saavutettavuus

Verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Sivustolla on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu alempana tässä selosteessa.

Miten olemme arvioineet saavutettavuutta?

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Lisäksi verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olleilta toimijoilta on edellytetty saavutettavuuden tuntemista. 

Tulemme hankkimaan kolmannen osapuolen toteuttaman saavutettavuusarvioinnin vuoden 2023 aikana, kun verkkosivuston tekninen työ on saatu valmiiksi. Saavutettavuus huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineissa on puutteita

Kaikille sivustolla oleville kuville ei ole merkkimäärärajoituksista johtuen voitu asettaa tekstivastinetta, joka täyttää saavutettavuusvaatimukset. Näissä tilanteissa kuvien sisällöt on pyritty avaamaan sanallisesti kuvan välittömässä yhteydessä. Joillekin koristekuville on virheellisesti sisällytetty yksityiskohtaiset tekstivastineet. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

Linkit

Sivustolla olevat linkit on nimetty osin puutteellisesti, eikä kaikista linkeistä käy ilmi, mihin linkki ohjaa. Kaikki linkkitekstit eivät toimi irrallaan asiayhteydestä. Linkkien yhteydessä näkyvät kuvakkeet saattavat toisinaan kuvastaa linkin olevan ulkoinen linkki, vaikka kyseessä on sisäinen linkki. (WCAG 2.4.4)

Sivustolla saattaa olla rikkinäisiä linkkejä. Linkkejen toimivuutta tarkastellaan säännöllisesti muun päivitystyön yhteydessä.

Upotuksesta puuttuu selittävä otsikko

Sivustolla on esimerkiksi YouTube- ja iframe-upotuksia, joilta puuttuu selittävä otsikko (title). (WCAG 4.1.2)

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja PDF-tiedostoja, jotka eivät ole saavutettavia. 

  • Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita kuten puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä kielimäärityksiä ja tekijätietoja.
  • Tiedostojen otsikkotasojen järjestys koodissa on osin virheellinen, mikä voi hankaloittaa tiedostojen tarkastelua ruudunlukijalla. Kaikkia otsikoita ei ole määritetty otsikoksi. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa voi olla visuaalisia elementtejä, joille ei ole määritetty tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)
  • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla puutteita, jotka haittaavat ruudunlukijakäyttöä. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkattu tekstiin, jolloin niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet ovat peräisin alkuperäisestä järjestelmästä. 

Sosiaalinen media

Uudenkaupungin kaupungin hallinnoimat sosiaalisen median kanavat eivät ole täysin saavutettavia. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu tekstiä sisältäviä kuvia, joiden sisältöä ei ole täysin avattu kuvan yhteydessä. Pyrimme huomioimaan saavutettavuusvaatimukset kunkin kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kaikkea sivustolla olevaa sisältöä

Ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa sivustolta.

Ennen 23.9.2020 julkaistua video- tai äänisisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa sivustolta. 

Sivustolla saattaa olla ulkoisia linkkejä, joiden takaa löytyvä digitaalinen palvelu ei ole saavutettava. Digitaalisen palvelun tai verkkosivuston saavutettavuus on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, voit jättää palautetta palautelomakkeella.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
Saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi 
p. 0295 016 000 (vaihde)

Uudenkaupungin kaupungin digituki

Uudenkaupungin kaupunki tarjoaa digitukea sitä tarvitseville Uudenkaupungin pääkirjastossa ja Palvelupiste Passarissa.