Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 4

Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 4, lähestymiskartta

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2023 hyväksynyt Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutoksen 4 (§87).

Kaavan tunnus

895 41405

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 25.5.2023
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.5 – 26.6.2023
  • Luonnos nähtävillä 25.5 – 26.6.2023
  • Ehdotus nähtävillä 5.10 – 6.11.2023
  • Hyväksyminen 18.12.2023
  • Voimaantulokuulutus 15.2.2024

Kuvaus kaavasta
Ranta-asemakaavan muutos laaditaan alueelle, jonka koko on noin 0,5 ha. Suunnittelualue sijaitsee n. 12 km ajomatkan päässä Uudenkaupungin keskustasta.

Ranta-asemakaavan tavoitteena on muuttaa kiinteistön käyttötarkoitus AO-korttelialueeksi (yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialue). Samalla yhtenäistetään rakennuspaikan rakennusoikeus rakennusjärjestyksen mukaiselle tasolle.

Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Jari Kiuru, Arkkitehtuuritoimisto Harris ja Kjisik Oy:stä.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokara-alueen haltijat
  • Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
  • asiantuntijaviranomaiset