Pamprinniemen ranta-asemakaava

Kaavan tunnus

Rk 48101

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 28.2.2013
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  28.2.–28.3.2013
  • Kaavaluonnos nähtävillä 14.12.2017-15.1.2018
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Kuvaus kaavasta

Kaava-alue sijaitsee Uudenkaupungin Pyhämaassa Kettelin kylän länsiosassa, noin 20 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta pohjoisluoteeseen. Alueen pinta-ala on yhteensä n.106 ha. Ranta-asemakaava koskee: Tilaa Eerola 5:0 (osa). Osalliset on lueteltu osallistumis- j a arviointisuunnitelmassa. Osalliset ovat suunnittelualueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä tärkeimmät viranomaiset. Kaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun ja vuoden 2015 alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Raisio).

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Pamprinniemi -lähestymiskartta