Nuhjan ranta-asemakaavan muutos

Kaavan tunnus

895 46720

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 20.1.2022
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.1.-21.2.2022
  • Luonnos nähtävillä 13.1.-21.2.2022
  • Ehdotus nähtävillä 21.4-23.5.2022
  • Hyväksyminen 13.6.2022
  • Voimaantulokuulutus 18.8.2022

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.6.2022 Nuhjan ranta-asemakaavan muutoksen.

Kuvaus kaavasta

Nuhjan saari sijaitsee Uudenkaupungin kaupungin edustalla, Yara Oy:n teollisuuslaitoksen ja Uudenkaupungin sataman ja sinne johtavan laivaväylän eteläpuolella sisäsaaristossa. Vajaan 30 hehtaarin kokoisella saarella on ennestään melko laajalti loma-asutusta. Kaavamuutoksessa siirretään rakentamattomia rakennuspaikkoja sekä kasvatetaan rakennuspaikkojen rakennusoikeutta. Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 895-467-1-309, 895-467-1-564, 895-467-1-784. Kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Marko Kivistö Laidun-design Oy:stä.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaava-asiakirjat

Nuhja -kuva