Lidlin alueen asemakaavamuutos

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 Asemakaavamuutos tontilla 895-8-25-11, puistoalueella 895-8-9903-0 ja suojaviheralueella 895-8-9907-0 / Levysepänkatu 2 §98.

Kaavan tunnus

895 0845

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 21.4.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.4.-23.5.2022
  • Luonnos nähtävillä 30.6-1.8.2022
  • Ehdotus nähtävillä 22.9-24.10.2022
  • Hyväksyminen 12.12.2022
  • Voimaantulokuulutus 2.2.2023

Kaava-asiakirjat

Kuvaus kaavasta

Asemakaavamuutos tontilla 895-8-25-11, puistoalueella 895-8-9903-0 ja suojaviheralueella 895-8-9907-0 / Levysepänkatu 2

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Laivanrakentajantien, Raumantien ja Levysepänkadun välisellä alueella. Kaava-alueella sijaitsee Lidlin myymälä. Kaava-alue rajautuu lännessä Uudenkaupungin Nuorisokodin tonttiin, etelässä Laivanrakentajantiehen, pohjoisessa Levysepänkadun katualueeseen ja idässä Raumantien tiealueeseen.

Kaavamuutos laaditaan kiinteistöjen 895-8-25-11, 895-8-9903-0 ja 895-8-9907-0 alueilla.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Lidlin uuden myymälärakennuksen rakentaminen tarkastelemalla mahdollisuutta laajentaa tonttia kaupungin omistamille puisto- ja suojaviheralueille.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset           
  • asiantuntijaviranomaiset