Pyhämaan Kettelin kyläyleiskaava

Ketteli kyläyleiskaava, kuva suunnittelualueesta

Kaavan tunnus

895 17

Kaavan vaiheet

 • Kaavan laatiminen on käynnistynyt  2015
 • Yleisötilaisuus 4.6.2015
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.5. – 4.6.2015
 • Yleisötilaisuus 15.3.2023
 • Luonnos nähtävillä  30.3-2.5.2023
 • Ehdotus nähtävillä
 • Hyväksyminen
 • Voimaantulokuulutus

Kuvaus kaavasta

Suunnittelualue on suuruudeltaan n. 2,8 km² ja sijaitsee maanteitse noin 25 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta. Pyhämaan keskusta on aivan kaava-alueen tuntumassa muutaman kilometrin päässä ja alue rajoittuu idässä ja lännessä mereen. Kaava-alueessa on siten mukana sekä sisämaan kyläaluetta että ranta-alueita.

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa alueella monipuolinen pientalorakentaminen ja elinkeino- ja yritystoiminnan kehittäminen sen yhteyteen, jotta Pyhämaan alueen elinvoimaisuus voidaan turvata tulevaisuudessa. Koulun ja lähipalvelujen säilyminen ovat tärkeitä vireässä kirkonkylässä.

Kaavoituksella tutkitaan lisärakentamismahdollisuudet Pyhäsalmen ja koko Kettelin kylän alueella sopeuttamalla lisärakentaminen arvokkaaseen ja omapiirteiseen maisemaan, suojellen luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä edistäen olemassa olevan rakennuskannan säilymistä.

Tarkoituksena on laatia Kettelin kylän alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukainen oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava, joka mahdollistaa rakennuslupien myöntämisen suoraan kaavan perusteella asuinrakennuspaikoille.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

 • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
 • seurat ja yhdistykset
 • asiantuntijaviranomaiset