Kuusiston ranta-asemakaavan muutos 3

Kuusiston ranta-asemakaavamuutos

Kaavan tunnus

895 45306

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 31.8.2023
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 31.8-2.10.2023
  • Luonnos nähtävillä 31.8-2.10.2023
  • Ehdotus nähtävillä 2.11. – 4.12.2023 
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus 

Kuvaus kaavasta
Ranta-asemakaavan muutos laaditaan alueelle, jonka koko on noin 1,6 ha. Suunnittelualue sijaitsee Kuusiston saarella, n. 10 km Uudenkaupungin keskustasta länteen (linnuntietä).

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on RA-korttelialueen rajojen siirto siten, että vierasmajaa on mahdollista rakentaa maastollisesti parempaan paikkaan. Nykykaavan korttelialueraja ja rakennusalan raja eivät kata maastollisesti parhaat rakennuspaikat. Nykykaava ei myöskään huomioi kiinteistöllä sijaitsevaa venevajaa, joka sijaitsee nykykaavassa osittain korttelialueen ulkopuolella. Kaavamuutoksen yhteydessä rakennusten yhteenlasketun kokonaiskerrosala nostettaisiin rakennusjärjestyksen mukaisesti kahteensataan (200m2) kerrosalaneliöön.

Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Thomas Hagström, Arkkitehtuuritoimisto Thomas Hagström tmi:stä.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokara-alueen haltijat
  • Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
  • asiantuntijaviranomaiset