Asemakaava Pappilankuja 1, Kalanti

Kaavan tunnus

Ak 20402

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 9.5.2019
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Asemakaavamuutos Kalannin Pappilan (204) kaupunginosan korttelissa 140 (Pappilankuja 1)

Kuvaus kaavasta

Tarkastetaan korttelin tontinrajoja ja Katavakujan liittymistä kantatiehen. Käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa maaperän puhdistushankkeen alueella.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Pappilankuja 1 -ilmakuva