Ranta-asemakaava Aatlankarta-Kiimkari-Mustansaari

Kaavan tunnus

Rk 47212

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 3.12.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 3.12.2020-4.1.2021
  • Kaavaluonnos nähtävillä 25.11.-23.12.2021
  • Kaavaehdotus nähtävillä 14.4-16.5.2022 
  • Hyväksyminen 13.6.2022
  • Voimaantulokuulutus 18.8.2022

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.6.2022 Vohdensaaren Aatlankartan Kiimkarin ja Mustasaaren ranta-asemakaavan muutoksen.

Kuvaus kaavasta

Kaavoitettava alue sijaitsee Vohdensaarella Vähäluodossa n. 3,5 km Uudenkaupungin keskustasta pohjoiseen ja alueen pinta-ala on noin 1,2 ha. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen lomarakennusten korttelilue vakituisen asumisen korttelialueeksi, sekä nostaa rakennusoikeus rakennusjärjestyksen sallimalle tasolle. 
Kaavamuutos koskee kiinteistöjä Koivunukka 895-472-4-16 ja Koivunukka II 895-472-4-94. 
Alue on yksityisessä omistuksessa ja omistaja on tehnyt aloitteen kaavanmuutoksesta. 
Kaavan laatijana on Arkkitehtuuritoimisto Thomas Hagström tmi Turusta.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Aatlankarta-Kiimkari-Mustasaari -lähestymiskartta