Lokalahden keskustan asemakaavan muutos

Kaavan tunnus

Ak 10204

Kaavan vaiheet

 • Viranomaisneuvottelu 4.11.2016
 • Vireilletulokuulutus 17.9.2015
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  17.9.2015 - 16.10.2015
 • Asukaskysely netissä loka-marraskuussa 2015
 • Yleisötilaisuus 13.9. 2016
 • Kaavaluonnos nähtävillä 8.9. – 10.10.2016
 • Kaavaehdotus
 • Kaavan hyväksyminen
 • Voimaantulokuulutus

Kuvaus kaavasta

Lokalahden taajama sijaitsee Uudenkaupungin kaupungin eteläosassa.
Entisenä kuntakeskuksena Lokalahden asemakaava-alue on pitkälti rakennettu, lukuun ottamatta Rauvolan asuinaluetta, taajaman pohjoispuolella. Asemakaavamuutoksella todetaan nykyiset olosuhteet ja muutetaan katu- ja liikennealueet vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Samalla tutkitaan lisärakentamismahdollisuuksia ja muutetaan tontteja vastaamaan kiinteistörajoja. Asuinrakentamiselle varatut rakentamattomat alueet ajanmukaistetaan uusia asukkaita houkutteleviksi. Lisäksi asemakaavoituksessa todetaan rakennetun ympäristön ja luonnon suojelutarpeet. Kaavan luonne on pääasiassa toteava. Asemakaavoituksen on tarkoituksena ohjata kyläalueen maankäytön kehittymistä.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

 • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
 • seurat ja yhdistykset
 • asiantuntijaviranomaiset
Lokalahti keskustan kaavoitettava alue yleiskartalla