Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022  8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 30 TONTIT 14 JA 15, OSA KIINTEISTÖSTÄ 895-450-2-4 SEKÄ OSA PUISTOALUEESTA 895-16-9903-0 JA MAANTIEALUEESTA 895-895-0-196

ASEMAKAAVA, ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN §99.

Kaavan tunnus

Ak 0844

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 29.4.2021
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.4. – 31.5.2021
  • Kaavaluonnos 12.5-13.6.2022
  • Kaavaehdotus 13.10-14.11.2022
  • Hyväksyminen 12.12.2022
  • Voimaantulokuulutus 2.2.2023

Kuvaus kaavasta

Kaavamuutos laaditaan kiinteistön 895-8-30-15 alueelle, jolla sijaitsevat Valmet Automotive Oy:n tehdasrakennukset tehdasalueineen. Kaavoitettava alue rajautuu lännessä Raumantiehen, pohjoisessa Ruonanperäntien asutukseen, idässä metsäalueeseen ja etelässä Autonrakentajantiehen. Tavoitteena on mahdollistaa tehdasrakennusten laajentuminen Raumantien suuntaan tarkastelemalla rakennusalan muuttamista autotehtaan tontin länsipuolella. Lisäksi tarkastellaan tehdasalueen nykyisiä ja suunniteltuja ajoneuvoliikenteen tarpeita.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset      
  • asiantuntijaviranomaiset
Autotehtaan alue -ilmakuva