Asemakaava Kulttuurikeskuksen kortteli Crusell 2

Kaavan tunnus

Ak 1038

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 21.9.2017 
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Kulttuurikeskuksen korttelin asemakaavan muutos, vaihe Crusell2

Kuvaus kaavasta

Alueelle laaditaan rakentamisen osalta nykytilanteen toteava kaavamuutos, jossa tutkitaan mahdollisuuksia parantaa kulkuyhteyksiä ja pysäköintiä. Kaavamuutos on tullut vireille kerrostalon rakennushankkeen yhteydessä, joka on toteutunut jo aikaisemmin.
Kulttuurikeskuksen tontille 2 on hyväksytty 29.5.2017 kaavamuutoksella rakennuspaikat kolmelle kerrostalolle.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Crusell2 -lähestymiskartta