Tällä sivulla

Uudenkaupungin kaupungin kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti verkkosivujen sähköisellä ilmoitustaululla. Erityislainsäädännön piirissä olevat ilmoitukset julkaistaan myös asianomaisen viranomaisen ilmoitustaululla.

Kuntalaisilla on mahdollisuus lukea sähköistä ilmoitustaulua kirjaston asiakaskoneella.

Kuulutukset julkaistaan tarvittaessa myös sanomalehdissä. Kaupungin ilmoituslehtiä ovat Uudenkaupungin Sanomat ja Vakka-Suomen Sanomat. Valtuusto päättää virallisista ilmoituslehdistä valtuustokausittain.

Mahdolliset muistutukset kuulutuksiin on tehtävä kirjallisesti ja palautettava ilmoituksessa annettuun osoitteeseen.

Avoimet työpaikat ilmoitetaan Kuntarekry.fi -sivustolla.

Sähköinen ilmoitustaulu

Kuulutukset nähtävillä

Muut viranomaiset

Ympäristönsuojeluviranomaisen ilmoitustaulu

Rakennusvalvonnan ilmoitustaulu

Kaupunkisuunnittelu