Katusuunnitelmia säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus. Katusuunnitelmassa esitetään katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin ja kadun sopeutuminen ympäristöön. Siitä käy ilmi liikennejärjestelyperiaatteet, kadun kuivatus ja päällystemateriaali, kadun korkeusasema sekä mahdolliset istutukset sekä muut varusteet ja laitteet. 

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

 

Kuntalaisen vaikutusmahdollisuudet

  • valmisteluvaiheessa voi mielipiteen esittää nähtävillä olon aikana 
  • katusuunnitelmaehdotuksesta osalliset voivat jättää muistutuksen kirjallisena. Muistutus on toimitettava viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15 mennessä.

Mielipiteen voi jättää tai muistutuksen tehdä valmiilla lomakkeella. Lomake on toimitettava kaupungin Kirjaamoon nähtävillä olon aikana.

Suunnitelmien kulkua on mahdollista seurata netistä kaupunkisuunnittelujaoston pöytäkirjoista. Muistutuksen jättäneille tiedotetaan asian kulusta henkilökohtaisesti.