Katusuunnitelmia säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus.

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Tällä hetkellä ei ole katusuunnitelmia nähtävillä. Katusuunnitelmien nähtävilläolosta ilmoitetaan  myös kuulutuksella kaupungin verkkosivujen sähköisellä ilmoitustaululla ja paikallislehdissä. Katusuunnitelmat pidetään sähköisesti nähtävillä myös Palvelupiste Passarissa.

Kuntalaisen vaikutusmahdollisuudet

  • valmisteluvaiheessa voi mielipiteen esittää nähtävillä olon aikana 
  • katusuunnitelmaehdotuksesta osalliset voivat jättää muistutuksen kirjallisena. Muistutus on toimitettava viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15 mennessä.

Mielipiteen voi jättää tai muistutuksen tehdä valmiilla lomakkeella. Lomake on toimitettava kaupungin Kirjaamoon nähtävillä olon aikana.

Suunnitelmien kulkua on mahdollista seurata netistä teknisen lautakunnan pöytäkirjoista. Muistutuksen jättäneille tiedotetaan asian kulusta henkilökohtaisesti.