Asemakaava Pankkitie 1 ja 3 Kalanti

Kaavan tunnus

Ak 20105

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 21.9.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Pankkitie 1 ja 3 Kalanti, asemakaavan muutos

Alue kuuluu osana Kalannin keskustan alueella keväällä aloitetun 2020 Pankkitie-Pruukintie asemakaavan muutoksen laadintaa.

Kuvaus kaavasta

Kohteen sijainti: Pankkitie 3, 23600 Kalanti. Alueella on voimassa 30.6.1989 vahvistettu asemakaava, jossa alue on määritelty asunto- ja liikerakennusten korttelialueeksi sekä leikkikenttäalueeksi. Kaavamuutosta on lähdetty suunnittelemaan yksityisen aloitteesta. Suunnittelun lähtökohtana on saada lisää asuintilaa Kalannin ydinkeskustaan. Kaavamuutoksen myötä mahdollistetaan kerrostalojen rakentaminen alueelle. Uudessa kaavassa alueelle rakennettaisiin vähintään neljäkerroksinen asuinkerrostalo ja
alueen rakennusoikeutta tullaan myös nostamaan.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Pankkitie 1 ja 3, Kalanti -lähestymiskartta