Asemakaavan muutos Suukarin kalasatama

Kaavan tunnus

895 0526

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 10.3.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.3.-11.4.2022
  • Luonnos nähtävillä 10.3.-11.4.2022
  • Ehdotus nähtävillä 16.6-18.7.2022
  • Hyväksyminen 22.8.2022
  • Voimaantulokuulutus 20.10.2022

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 22.8.2022 V kaupunginosan korttelin 21, satama- ja autopaikkojen korttelialueiden sekä puistoalueen asemakaavamuutoksen.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 5.KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 21, SATAMA-ALUETTA JA AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUETTA SEKÄ PUISTOALUETTA

Kuvaus kaavasta

Asemakaavoitettava alue sijoittuu Uudenkaupungin Sataman alueelle, Suukarin niemen länsirannalle. Niemen itäinen puoli on varattu pienvenesatamalle ja veneilyyn liittyville palveluille.
 
Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Suukarin kalasataman toiminnan kehittäminen. Kalastus
on tärkeä osa Uudenkaupungin elinkeinorakennetta ja Suukarin kalasatama on yksi Suomen neljästä valtakunnallisesti merkittävästä kalasatamasta. Kalasatamaa käyttävät useat troolarit säännöllisesti,
satamassa on purku– ja lajittelujärjestelmät, lisäksi alueella toimii sekä elintarvike- että teollisuuskalapakastamo sekä muuta kalanjalostustoimintaa. Lisäksi alueen rannikkokalastajat käyttävät aluetta tukikohtanaan.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaava-asiakirjat

Suukarin kalasatama -lähestymiskartta