Metsähallituksen ranta-asemakaavan muutos 3

Metsähallituksen ranta-asemakaavan muutos 3, lähestymiskartta

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 30.10.2023 Metsähallituksen ranta-asemakaavan muutos 3 §74.

Kaavan tunnus

895 44704

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 25.5.2023
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.5.2023 – 26.6.2023
  • Luonnos nähtävillä 25.5.2023 – 26.6.2023
  • Ehdotus nähtävillä 31.8-2.10.2023
  • Hyväksyminen 30.10.2023
  • Voimaantulokuulutus 18.1.2024

Kuvaus kaavasta
Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Oksalanpäänlahden rannalla noin 8 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustan palveluista. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys.

Kaavatyön tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen rakennuspaikkojen käyttötarkoitus erillispientalojen korttelialueeksi (AO) ja päivittää rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus käyttötarkoitusta vastaavaksi. Toteutuessaan ranta-asemakaavan muutoksella ei arvioida olevan valtakunnallista tai merkittävää maakunnallista vaikutusta.

Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy:stä.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokara-alueen haltijat
  • Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
  • asiantuntijaviranomaiset