Asemakaava Tiitiäisen päiväkoti

Kaavan tunnus

Ak 0908

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 5.4.2018
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 5.4. - 7.5.2018.
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Tiitiäisen päiväkodin liikennejärjestelyt

Kuvaus kaavasta

Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Tiitiäisen päiväkoti, jonka toimintaa on tarkoitus laajentaa  rakentamalla alueelle uudisrakennus. Päiväkodille kulkeminen tapahtuu tällä hetkellä sairaalan pysäköintialueen poikki, mutta suunnitelmissa on järjestellä kulku turvallisemmaksi rakentamalla uusi tieyhteys Välskärintieltä.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
• asiantuntijaviranomaiset

Tiitiäisen asemakaava -lähestymiskartta