Ranta-alueiden osayleiskaavan vähäinen tarkistaminen

Kuva Ranta-alueiden osayleiskaava

Kaavan tunnus

895 20

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 20.5.2021
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.5. – 21.6.2021
  • Luonnos nähtävillä
  • Ehdotus nähtävillä
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Kuvaus kaavasta

Uudenkaupungin ranta-alueille 25.8.1994 vahvistettua osayleiskaavaa tarkistetaan kumoamalla kaavan määräys kantatilavuodesta tilojen rakennusoikeuksien laskemisessa koko osayleiskaavan aluetta koskien.

Kaavan määräystä kantatilavuodesta käytettiin kaavan voimaantulon jälkeen hyvin lyhyen aikaa. Kaavoitusta valvovan viranomaisen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen Uudessakaupungissa ryhdyttiin noudattamaan vuotta 1969 kantatilalaskelman leikkausajankohtana, kuten on käytäntö suurella osalla muitakin Suomen kuntia. Määräys kantatilavuodesta aiheuttaa sekaannusta ranta-asemakaavojen laatimisen yhteydessä joten se on tarpeen kumota. Muilta osin kaava säilyy ennallaan.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset