Uudenkaupungin keskustan osayleiskaavan muutos

Keskustan yleiskaavan muutos, alustava kaava-alue rajaus

Kaavan tunnus

895 19

Kaavan vaiheet

  • Kaavan laatiminen on käynnistynyt 2017
  • Lausuntopyynnöt lähetetty 2018
  • Rakennusten inventointityö, maastotyöt syksyn 2018 aikana
  • Yleisötilaisuus
  • Luonnos nähtäville
  • Ehdotus nähtäville
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Kuvaus Kaavasta

Laadittavana oleva kaava tulee kumoamaan keskeisen alueen osayleiskaavat vuosilta 1983 ja 1994 sekä osittain ranta-alueilla vuodelta 1994 olevaa ns. Uudenkaupungin yleiskaavaa.