Asemakaavan muutos Hallitien alueelle Kalannissa

Kaavan tunnus

Ak 20203

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Kuvaus kaavasta

Kohteen osoite on Hallitie 10, 23600 Kalanti ja kaava koskee Harikkalan kylän tilan Harikkala I 1:232 osaa.
Maanomistaja on pyytänyt kaupunkia kaavoittamaan 1,28 ha:n suuruisen omistamansa alueen Kalannin Hallitien alueelta yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi. Alueelle on rakennettu lämpökeskus ja alueella esikäsitellään ja varastoidaan kiinteitä polttoaineita sekä raskasta polttoöljyä. Nykyisessä asemakaavassa alue on merkitty T-alueeksi eli teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-alueeksi, mutta tämä merkintä ei riitä lämpökeskuksen rakentamiselle.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Hallitie Kalanti -lähestymiskartta