Otavanpää-Korkea Kekokari ranta-asemakaavan muutos 2

Kaavan tunnus

Rk 41003

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 12.12.2019
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.12. - 13.1.2020
  • Luonnos nähtävillä
  • Ehdotus nähtävillä 
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Kuvaus kaavasta

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,7 ha ja se sijaitsee Korsaaressa Korsaarenlahden rannalla (Korsaarentie), noin 17 kilometrin etäisyydellä Uudenkaupungin keskustasta. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa lomarakennuspaikkojen rakennusoikeus vastaamaan Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen mukaista rakennusoikeutta. Lisäksi tavoitteena on muuttaa yksi loma-asuntopaikka vakituisen asunnon rakennuspaikaksi. Alueella on rakennettuna yksi rakennuspaikka ja yksi rakennuspaikka on rakentamatta. Kaavamuutos koskee kiinteistöä Vuoristo 895-410-3-32.

Kaavoitus on käynnistynyt alueen maanomistajan toimesta ja kaavan laatijana toimii arkkitehti Thomas Hagström.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Otavanpää-Korkea Kekokari -lähestymiskartta