Matalan ranta-asemakaavan muutos

Matalan ranta-asemakaava -lähestymiskartta

Kaavan tunnus

46721

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 12.5.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.5-13.6.2022
  • Luonnos nähtävillä 12.5-13.6.2022
  • Ehdotus nähtävillä 22.9-24.10.2022
  • Hyväksyminen 12.12.2022
  • Voimaantulokuulutus 2.2.2023

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 Matalan ranta-asemakaavan muutoksen §102.

Kuvaus kaavasta

Suunnittelualue sijaitsee Uudessakaupungissa Matalanpuhdin ete-lärannalla noin 2 kilometriä linnuntietä Uudenkaupungin keskus-tasta etelään. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys Sundhol-mantien ja Koutuntien kautta.
 
Kaavatyön tavoitteena on osoittaa voimassa olevan ranta-asema-kaavan loma-asuntojen korttelin 7 rakennuspaikka 1 vakituisen asumisen rakennuspaikaksi (AO). Rakennuspaikan tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on 300 k-m².
 
Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokara-alueen haltijat
  • Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
  • asiantuntijaviranomaiset