Asemakaava Shellin entinen tontti

Kaavan tunnus

Ak 0841

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 21.9.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Shellin entinen tontti Vakka-Suomenkadulla, asemakaavan muutos

Kuvaus kaavasta

Kaava koskee VIII kaupunginosan korttelin 32 tonttia 3.
Tontilla toimii nykyisin polttoaineen jakelupiste ja työkoneiden vuokraustoimintaa.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on jakaa alue siten, että tontista myydystä alueesta muodostetaan oma tontti tai se liitetään Rautian kiinteistöön. Kylmäasema, joka jää St-1 omistukseen, muodostetaan omaksi alueeksi.
Kaavamuutoksella tutkitaan alueen rakentamismahdollisuudet ja käyttötarkoitukset.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Shellin entinen tontti Vakka-Suomenkadulla -lähestymiskartta