Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 2

Lokalahden Pitkäluoto -lähestymiskartta

Kaavan tunnus

895 52209

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 14.4.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.4.-16.5.2022
  • Luonnos nähtävillä 14.4.-15.6.2022
  • Ehdotus nähtävillä nähtävillä 8.9 – 12.10.2022
  • Hyväksyminen 12.12.2022
  • Voimaantulokuulutus 2.2.2023

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan muutoksen 12.12.2022 §100.

Kuvaus kaavasta

Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Pitkäluodon saaren länsirannalla noin 15 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys.
 
Kaavatyön tavoitteena on laajentaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) ranta-alueella ja osoittaa laajennettavalle alueelle saunan rakennusala, lisätä loma-asuntojen rakennus-oikeutta 200 k-m2 korttelissa 111 sekä poistaa vierasmajan rakennusala (vm) korttelin 101 tontilta 1.
Toteutuessaan ranta-asemakaavan muutoksella ei ole valtakunnallista tai merkittävää maakunnallista vaikutusta.
 
Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Pasi Lappalainen ja Jussi Jääoja Nosto Consulting Oy.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset