Merimiehenkatu 27 ja 29 asemakaavan muutos

Kaavan tunnus

Ak 0627

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 21.9.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Kuvaus kaavasta

Kaava koskee VI kaupunginosan korttelin 22 tontteja 2-4. Alueelle laaditaan kaavamuutos, jossa ajantasaistetaan kaava vastaamaan nykyistä käyttöä ja tarpeita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että kaava mahdollistaa rakentamisen kahteen kerrokseen. Lisäksi tutkitaan rakennusoikeuden kohdistumista ja riittävyyttä sekä tarkistetaan rakennusalat nykyistä vastaaviksi ja todetaan suojelutarpeet.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Merimiehenkatu27 ja 29 -lähestymiskartta