Hiu4 sijaintikartta

Kaavan tunnus

Ak 1906

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus kaavoituskatsauksen yhteydessä 5.4.2018
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.4. - 7.5.2018.
  • Kaavaluonnos 12.1-13.2.2023
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Kuvaus kaavasta

Kaavoitettava alue sijaitsee Hiunmetsäntien ja Hiunmetsänkujan pohjoispuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Vohdensaarenkallioihin ja idässä Hiunkallioihin. Lännessä aluetta rajaa Hiuntie. Alueelle suunnitellaan luonnonläheistä pientaloaluetta. Asemakaavatyön yhteydessä tarkastellaan mm. asumisen suhdetta virkistysalueisiin sekä katualueisiin. Työn yhteydessä tutkitaan myös alueelle mahdollisesti sijoittuvien palvelujen tarvetta. Uudenkaupungin kaupunki omistaa suurimman osan alueen maasta.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
• seurat ja yhdistykset
• asiantuntijaviranomaiset