Vesihuoltoverkostot ja työmaakohteet

Tällä sivulla

Uudenkaupungin Veden verkosto käsittää raakavesi-, talousvesi- ja jätevesiverkostot.
Uudenkaupungin Vesi vastaa vesijohtoverkoston kunnossapidosta, uudisrakentamisesta ja saneerauksesta . Uusilla asuntoalueilla verkostorakentaminen toteutetaan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavina hankkeina.

Raakavesiverkosto

 • Uudenkaupungin Vesi pumppasi makean veden altaasta noin 3,15 miljoonaa kuutiota raakavettä Nervanderin vesilaitokselle talousveden valmistukseen ja paikallisen teollisuuden tarpeisiin.
 • Raakavesiverkostoa on n. 54,8 km ja verkostossa on kaksi kappaletta raakavesipumppaamoita ja kaksi paineenkorotuspumppaamoa.

Talousvesiverkosto

 • Uudenkaupungin Veden talousveden jakelujärjestelmässä on vesivarastokapasiteettia yli 3 500 kuutiota ja vesijohtoverkostoa noin 363,5 km.
 • Vesijohtoverkostossa on kolme kappaletta paineenkorotuspumppaamoita, joilla nostetaan vesipainetta riittävän korkealle tasolle.

Viemäriverkosto

Viemäriverkosto Uudessakaupungissa on toteutettu ns. erillisviemäröintinä, eli jätevesiviemäriverkostoon ei johdeta sadevesiä. Lisäksi viemärit pyritään suunnittelemaan maaston mukaisesti niin, että jätevesi virtaisi painovoimaisena puhdistamolle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevesi pumpataan eteenpäin paineviemäreissä.

 • Jätevesiviemäriverkostoa on noin 241,8 km ja 38 kapaletta jätevedenpumppaamoa.
 • Jätevedet johdetaan Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen hallinnoimalle Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle.

Hulevesiverkosto

Hulevesien hallinta on siirtynyt Uudenkaupungin kaupungille vuoden 2022 alusta. 

Vesihuoltoverkoston työmaakohteet vuonna 2023

Vesijohdot

 • Rauhankadun uuden vesijohdon rakentaminen välillä Alinenkatu-Rantakatu. Valmis toukokuussa.
 • Merilinnuntien vesijohdon saneeraus välillä Merilokkikuja-Sotkakuja. Aloitus heinäkuussa viikolla 27.
 • Santtiontien vesijohdon saneeraus välillä Harmaalokkikuja-Koskelokuja. Aloitus heinäkuussa viikolla 28.
 • Rantakatu vesijohdon saneeraus

Jätevesiviemärit

 • Rantakadun jätevesiviemärin ja kaivojen saneeraus välillä Sepänkatu-Vakka-Suomenkatu. Valmistuu 22.6.2023
 • Kalannissa jätevesiviemärin saneerausta