Liitä kiinteistösi vesi- ja viemäriverkostoihin

Tällä sivulla

Liittyminen Uudenkaupungin vesihuoltopalveluiden asiakkaaksi edellyttää aina kirjallisen sopimuksen tekemistä.  Liittymissopimuksen allekirjoittaminen ja liittymismaksun maksaminen oikeuttaa liittyjän käyttämään laitoksen tarjoamia palveluita sopimuksen mukaisessa laajuudessa.

Verkostoihin liittymisen vaiheet

1. Kunnallisteknisen suunnittelun verkostokarttaotteet

Kunnallistekniikan suunnittelua varten tilataan verkostokarttaotteet Uudenkaupungin karttapalvelusta 

Vesihuollon ja kiinteistön väliset vastuualuerajat

Vesihuollon ja kiinteistön vastuualuerajat
Vesihuollon ja kiinteistön vastuualuerajat

Tonttivesijohdon liittämiskohta on vesilaitoksen runkolinjassa ja tonttiviemärien osalta runkolinjakaivossa. Liitokset laitoksen vesijohtoverkostoon tekee Uudenkaupungin Vesi. Liittyjänä vastaat tonttivesijohdon ja -viemärin rakentamisesta kustannuksineen runkolinjasta alkaen vesimittarille saakka. Vesimittarin asentaa aina Uudenkaupungin Vesi.

2. Rakennusluvan hakeminen

Hae rakennuslupaa Lupapiste.fi -palvelussa

3. Liittymishakemus ja -sopimus

Liittymissopimuksen tekemisen edellytyksenä on:

  • Kohteelle on myönnetty rakennuslupa.
  • Kohteelle on hyväksytty KVV-työnjohtaja.
  • Kohteella on Lupapiste.fi -palveluun toimitetut KVV-suunnitelmat.

Liittymissopimuksen tekemistä varten Uudenkaupungin Vedelle tulee toimittaa liittymishakemus.

Huomioithan, että liittymissopimusasia voidaan käsitellä vasta, kun rakennuslupakohteella  on lupapiste.fi –palvelussa saatavilla rakennuslupapäätös sekä kohteen kvv-suunnitelmat.

Sopimuskäsittelyyn tulee varata aikaa n. 2 viikkoa. Liittymissopimus allekirjoitetaan sähköisessä allekirjoituspalvelussa. 

4. Liitostyön ja vesimittarin asennuksen tilaaminen


Liitostöiden ja vesimittarin asennuksen tilaamisen edellytyksenä on, että liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu maksettu. 

Liittämistyö tulee  tilata hyvissä ajoin Uudenkaupungin Vedeltä työtilauslomakkeella.  Liittämistyö pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti, mutta on hyvä varautua n. kahden viikon toimitusaikaan. Asemakaava-alueella tonttijohdot liitoskohtaan asentaa Uudenkaupungin Vesi.

Vesimittarin asennus

Vesimittarin asennuksen suorittaa aina Uudenkaupungin Vesi. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että vesimittaritila on lattiakaivollinen ja  RakMK D1:n vaatimusten mukainen. Laitos ei vastaa lattiakaivon puuttumisesta aiheutuvista vahingoista. Asennustyö tulee tilata hyvissä ajoin Uudenkaupungin Veden mittarihuollolta työtilauslomakkeella.

5. Laskutustietojen päivittäminen

Kun olette muuttaneet valmiiseen taloon, niin muistattehan päivittää laskutustiedot (osoitteenmuutos) sekä ilmoittaa kiinteistössä asuvien asukkaiden määrän veden vuosikulutusarvion päivittämiseksi Uudenkaupungin Veden laskutukseen vesilaskutus@uusikaupunki.fi.

Sopimus- ja toimitusehdot

Vesihuollon sopimus- ja toimitusehdoista löydät vastaukset asiakkaan ja vesihuoltolaitoksen välisiä vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia koskeviin kysymyksiin. Toimitusehdoista löydät myös selitykset ja määritelmät vesihuollon keskeiseen sanastoon.