Strategian tehtävänä on auttaa suuntaamaan käytettävissä olevat resurssit oikeisiin kohteisiin. Päähuomio kohdistetaan erityisesti niille painopistealueille, jotka strategiassa on valittu. Strategia on siten pitkäjänteisen kehittämisen työväline sekä luottamushenkilöille että henkilöstölle.

Suunnitelmat