Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Kaupunki on koostanut arkkitehtuuripoliittisen ohjelman suunnittelun ja strategian tueksi

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman näkökulma on rakennetussa ympäristössä, siinä arjen ympäristössä missä mm. käymme töissä, vietämme vapaa-aikaamme, kohotamme kuntoamme ja perheen pienimpien lapsuusmuistot syntyvät.

Arkkitehtuuripolitiikka koskettaa niitä päätöksiä, joita teemme kokonaisympäristömme ja sen rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Ohjelma nivoutuu myös kaupungin strategiaan ja muihin tulevaisuuden suunnitelmiin, kuten keskustan kehittämisohjelmaan. Kiteytettynä ohjelma sisältää rakennetun ympäristön laatutavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla haluttu laatu saavutetaan.

Apoli koskettaa koko kaupunkia ja sille on määritelty neljä alueellista painopistettä:

 • saaristoalue
 • keskusta ja asuinalueet
 • kyläkeskukset
 • maaseutu

Ohjelmatyössä on järjestetty mm. erilaisia kohtaamisia, kyselyjä ja työpajoja.

Onnellisuuden kaava

Uudenkaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteena on rakennetun ympäristön laadun pitkäjänteinen ja systemaattinen säilyttäminen ja parantaminen - kestävän, toimivan ja omintakeisen ympäristön luominen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. 

Uudenkaupungin keskustan pääkatu, Alinenkatu 1930-luvun alussa.

Uudenkaupungin ominaispiirteet

Portti merelle

Uusikaupunki luotiin portiksi merelle - ulkomaailmaan - ja käyntikortiksi kaupalle. Uusikaupunki ei ainoastaan kasvanut kaupungiksi, vaan sellaiseksi se alunperin perustettiinkin kuningas Kustaan II Adolfin toimesta vuonna 1617.

Meri edustaa alueen asukkaille, menneille ja nykyisille, mahdollisuuksia. Meri elättää, se virkistää, konkreettisesti ja kuvainnoillisesti. Sijainti nosti kaupungin aikanaan merkittäväksi merenkulkukaupungiksi ja 1850-80-luvuilla kaupungin kauppalaivasto oli yksi Suomen suurimpia. Vielä nykyäänkin Uudenkaupungin satama tarjoaa elinvoimaa ja vientituloja koko Suomelle.

Historiallinen puukaupunki

Uusikaupunki tunnetaan merellisenä puukaupunkina, jonka keskustan kaava noudattelee empire-tyylisuunnan ihanteita. 

 • Avoimet pitkät katunäkymät
 • Ruutukaavassa risteävät leveät ja suorat kadut
 • Hillityn värikkäät, säntilliset puutalokorttelit
 • Upeita koristeellisia puuportteja on vielä löydettävissä ympäri keskustaa
 • Puutalokorttelit kätkevät sisäänsä kotoisat puutarhat, pihakeinut, ulkosaunat ja koristeelliset kuistit
 • Kortteleita halkoo vielä paikoin näkyvissä olevat palokujat eli puuistutukset. Palokujat jakavat korttelit neljään tai kuuteen osaan.
 • Puita on istutettu myös katujen varsille tehdän kaupungista hyvin vehreän
 • Chiewitzin akseli jakaa kaupungin keskustan kahtia, akselilla sijaitsevat Rauhanpuisto, tori, uusi kirkko sekä Seikowin koulukortteli

Kaupungin tehtävä

Kaupungin tehtävä on kasvaa kaupunkina, mahdollistajana, onnellisen elämän edellytysten alustana. Tarkoittaako kasvu välttämättä väestömäärän kasvua - se on kulloisenkin ajan strateginen valinta ja myös ulkoisista tekijöistä riippuva. Kaupungin todellinen kasvun paikka on asukkaidensa elämän puitteista huolehtiminen  ja niiden kehittäminen alati muuttuvassa maailmassa. 

Vuosisatojen aikana syntyneet ominaispiirteet tekevät paikasta aidon. Niiden säilyminen on vahvan kaupunki-identiteetin edellytys.  

Uusikaupunki-malli

Uusikaupunki-malli on tiivistys niistä periaatteista, joilla Uudessakaupungissa ympäristöä ja kaupunkikuvaa rakennetaan kestävästi. Tavoitteenamme on laadukkaan arjen arkkitehtuurin kestävä kauneus.

Rakennamme Uuttakaupunkia jolla on edellytykset ja kyky vastata tulevaisuuden muuttuviin olosuhteisiin joustavasti, vastuullisesti ja elinvoimaa kasvattaen.

Rakennamme Uuttakaupunkia, jolla on vahva paikan henki, johon rakastutaan, joka muistetaan ja johon halutaan palata. Rakennamme kaupunkia, joka koetaan omaksi.

Uusikaupunki-mallin kompassi näyttää kehittämisen suuntaa ja muistuttaa visuaalisesti helpolla tavalla, kuinka paljon erilaisia huomioonotettettavia asioita ja näkökulmia pienetkin suunnittelukohteet vaativat. Kun kompassin periaatteet laajennetaan koskemaan koko kaupunkia, löydetään rakennetulle ympäristölle luontevat tavoitteet. Millaista kaupunkia olemme rakentamassa? Millaista ympäristöä syntyy, kun periaatteita noudetetaan?

Apoli-kompassi, jonka suunnat ovat kestävä, omanlainen, toimiva ja yhteisöllinen Uusikaupunki

Kompassia seuraamalla:

 • Syntyy kestävää ja elävää ympäristöä, joka houkuttelee myös investointeja. Kaupunki tekee pitkäjänteistä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen.
 • Syntyy turvallista, ajan hammasta vastustavaa ja houkuttelevaa ympäristöä, joka on juuri Uudenkaupungin näköistä
 • Syntyy tunnistettavaa, saavutettavaa ja selkeää ympäristöä, jossa on helppo liikkua ja liikuttua. Ympäristö aktivoi ja inspiroi, niin arjessa kuin juhlassa.
 • Syntyy asukaslähtöistä ympäristöä, jota asukkaat arvostavat ja haluavat kehittää. Kaupunki tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja eri elämänvaiheisiin.