Tällä sivulla

Kaupunginvaltuusto päättää taksojen ja maksujen yleisistä perusteista, ja kaupunginhallitus päättää itse taksoista ja maksuista sekä niiden yksityiskohtaisista perusteista. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Kasvun ja oppimisen maksut

Kaupunkisuunnittelun taksat

Ympäristönsuojelun taksat

Rakennusvalvonnan taksat

Muut maksut