Asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut

Kaupunginhallitus hyväksynyt 12.2.2007

1. Tavanomaisen tiedon antaminen pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta 1 €/sivu

2. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta vaativuuden mukaan:

  • Normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 30 €
  • Vaativa tiedonhaku (työaika 2 - 5 h) 60 €
  • Hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä >5 h) 160 €
  • Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 1 €

3. Kiireellinen tiedonhaku: Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.

Edellä mainittua porrastettua kiinteää perusmaksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

Hinnoista ei peritä viranomaissuoritteina arvonlisäveroa.

Tietojen antaminen asiakirjasta on julkisuuslain 34 §:n mukaan maksutonta, kun:

  1. asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
  2. asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
  3. julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse
  4. sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse
  5. pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.