Palvelemme ensisijaisesti sähköpostilla tai puhelimitse. Mikäli haluat asioida kirjaamossa henkilökohtaisesti, varaathan ajan etukäteen.

Voit lähettää kaupungille osoitetut asiakirjat, tietopyynnöt ja muut tiedustelut kirjaamoon. Kirjaamo toimittaa viestisi oikealle taholle, huolehtii päätöksentekoon liittyvien asioiden rekisteröinnistä asianhallintajärjestelmään sekä antaa tietoa asioiden käsittelyn etenemisestä.

Mikäli lähetät asiakirjoja sähköpostitse, pyydämme, että asiakirjat ovat sähköpostin liitteenä, eivät esimerkiksi pilvipalvelussa linkkien takana.

Kirjaamoon lähetetyistä sähköpostiviesteistä saat sähköpostiisi vastaanottokuittauksen. Mikäli et saa kuittausta, lähetä viestisi uudelleen tai ota yhteyttä kirjaamoon viestisi perille saapumisen varmistamiseksi.

Palvelupiste Passari hoitaa kirjaamopalvelut vuosilomien aikana ja muina kiinnioloaikoina. Passariin (Rauhankatu 10) voi myös toimittaa kirjaamolle osoitettua postia aukioloaikojen puitteissa. 

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Uudenkaupungin kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus on kuvaus siitä, kuinka kaupungin viranomaistoiminnassa ja palvelujen tuottamisessa syntyviä tietoja hallinnoidaan. Löydät asiakirjajulkisuuskuvauksen tämän sivun alalaidasta.

Kuvauksen ensisijainen tarkoitus on auttaa Uudenkaupungin kaupungin asiakkaita tietopyynnön tekemisessä.

Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpitämällä kaupunki toteuttaa hallinnon avoimuuden periaatetta. Asiakirjajulkisuuskuvauksesta on säädetty laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.

Tiedon pyytäminen asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla

Sinulla on laissa määriteltyjä oikeuksia saada tietoa Uudenkaupungin kaupungin käsittelemistä asioista ja erilaisista viranomaisen asiakirjoista:

  • Sinulla on aina oikeus saada tieto viranomaisessa käsitellystä julkisesta asiakirjasta.
  • Sinulla on aina oikeus saada tieto itseäsi koskevasta asiakirjasta.
  • Voit saada viranomaiselta tietoa myös muusta kuin julkisesta asiakirjasta, jos viranomaisessa käsiteltävässä asiassa on jollain tavalla kyse oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi koskevasta asiasta.
  • Lisäksi sinulla on joissain tapauksissa oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä asiakirjoista.

Näistä oikeuksista säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Tarvittaessa voit saattaa tietopyyntösi viranomaisen ratkaistavaksi, esimerkiksi jos et saa pyytämääsi tietoa tai asiakirjaa, mutta mielestäsi olet oikeutettu kyseiseen tietoon.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö

Alla olevassa kuvaksessa tiedot on ryhmitelty palvelualueittain. Palvelualueiden alla ovat tietovarannot, eli tietyn tehtävän hoidossa syntyvien tietojen kokonaisuudet.

Kunkin tietovarannon kohdalla saat tiedon siitä, kuka vastaa kyseisestä tietokokonaisuudesta ja millaisia tietoaineistoja (esimerkiksi asiakas- tai päätöstietoja) tietovarantoon kuuluu. Tietovarannon tiedoissa kerrotaan myös, millä tietojärjestelmillä tietoja käsitellään ja millaisilla hakutekijöillä tietoa voidaan hakea. Lisäksi kerrotaan tietoaineistojen mahdollisesta saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Uudenkaupungin kaupungin asiakirjajulkisuuskuvausta täydennetään edelleen ja päivitetään tarvittaessa.

Asiakirjajulkisuuskuvaus