Kaupunginarkisto toimii kaupungin keskusarkistona ja huolehtii kaupungin toiminnan yhteydessä kertyneiden pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen päätearkistoinnista.

Arkisto vastaa säilyttämiensä asiakirjojen tietopalvelusta ja Uudenkaupungin kaupungin arkistotoimen kehittämisestä ja ohjauksesta osana kaupungin asiakirjahallintoa.

Arkisto antaa arkistonmuodostajina toimiville kaupungin palvelukeskuksille arkistotoimen ja asiakirjahallinnon ohjausta ja neuvontaa.