Tällä sivulla

Perusopetuksen 1–2 luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua iltapäivisin koulun jälkeen järjestettävään maksulliseen koululaisten iltapäivätoimintaan. Toimintaa järjestetään lukuvuoden aikana koulupäivinä klo 12.00–16.30 Hakametsän koulussa, Saarniston koulussa ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa, klo 12.30–16.30 Lokalahden koulussa ja klo 13.00–16.30 Kalannin koulussa.

Toiminnan tavoite

Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jossa lapsilla on mahdollisuus leikkiä, tehdä läksyjä ja osallistua erilaiseen toimintaan. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on mielekäs vapaa-ajan toiminta, lasten kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Hakeminen ja toimintamaksut

Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta. 

Hakuaika lukuvuodelle 2024-2025 on 15.2.-31.3.2024.
Päätökset tulevat toukokuun loppuun mennessä.

Toimintamaksut lukuvuodelle 2024-2025

  • Enintään 3 tuntia/pv: 120 €/kk
  • Enintään 3 tuntia/pv, enintään 10 pv/kk: 60 €/kk
  • Yli 3 tuntia/pv: 160 €/kk
  • Yli 3 tuntia/pv, enintään 10 pv/kk: 80 €/kk

Toimintamaksut lukuvuodelle 2023-2024

  • Enintään 3 tuntia/pv: 100 €/kk,
  • Enintään 3 tuntia/pv, enintään 10 pv/kk: 50 €
  • Yli 3 tuntia/pv: 140 €/kk
  • Yli 3 tuntia/pv, enintään 10 pv/kk: 70 €

Jos lapsi on iltapäivätoiminnassa enintään 10 päivää kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Tätä sovelletaan tilanteissa, joissa vanhemmat ovat esimerkiksi vuorotyössä tai opiskelemassa. Läsnäolopäivien ylittyessä maksu peritään kokoaikaisen maksun mukaan.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois iltapäivätoiminnasta yli 10 päivää, peritään maksusta vain puolet. Koko kuukauden sairauspoissaoloista ei peritä maksua. Mikäli lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet maksusta.

Jos toiminta-aikaan tulee muutoksia lukuvuoden aikana, tulee muutoksista ilmoittaa kirjallisesti edellisen kuukauden aikana.

Iltapäivätoiminnan maksusta voi anoa taloudellisista syistä maksun alennusta tai maksuvapautusta. Maksualennusanomukseen tulee liittää todistukset anomuksessa esitetyistä tuloista. Maksuvapautusanomukseen tulee liittää päätös toimeentulotuesta. Hakemus liitteineen lähetetään sen koulun rehtorille, jossa lapsi on iltapäivätoiminnassa.

Toiminnasta irtisanoutuminen

Irtisanoutuminen ja muut toiminta-ajoissa tapahtuvat muutokset tulee ilmoittaa kirjallisesti edellisen kuukauden aikana. Alkavalta irtisanotulta kuukaudelta ei peritä maksua.