Tällä sivulla

Perusopetuksen 1–2 luokkalaisille ja erityisen tuen oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäivisin koulun jälkeen järjestettävään maksulliseen koululaisten iltapäivätoimintaan. Toimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12–16.30.

Toiminnan tavoite

Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jossa lapsilla on mahdollisuus leikkiä, tehdä läksyjä ja osallistua erilaiseen toimintaan. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on mielekäs vapaa-ajan toiminta, lasten kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Hakeminen ja toimintamaksut

Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta. Hakuaika lukuvuodelle 2023-2024 on päättynyt.  
Päätökset tulevat kesäkuun loppuun mennessä.

  • Enintään 3 tuntia/pv: 100 €/kk,
  • Enintään 3 tuntia/pv, enintään 10 pv/kk: 50 €
  • Yli 3 tuntia/pv: 140 €/kk
  • Yli 3 tuntia/pv, enintään 10 pv/kk: 70 €

Jos lapsi on iltapäivätoiminnassa enintään 10 päivää kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Tätä sovelletaan tilanteissa, joissa vanhemmat ovat esimerkiksi vuorotyössä tai opiskelemassa. Läsnäolopäivien ylittyessä maksu peritään kokoaikaisen maksun mukaan.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois iltapäivätoiminnasta yli 10 päivää, peritään maksusta vain puolet. Koko kuukauden sairauspoissaoloista ei peritä maksua. Mikäli lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet maksusta.

Iltapäivätoiminnan maksusta voi anoa taloudellisista syistä maksun alennusta tai maksuvapautusta. Hakemukseen liitetään todistukset tuloista ja hakemus liitteineen lähetetään sen koulun rehtorille, jossa lapsi on iltapäivätoiminnassa.

Toiminnasta irtisanoutuminen

Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti edellisen kuukauden aikana. Alkavalta irtisanotulta kuukaudelta ei peritä maksua.