Uudenkaupungin kaupunki vastaa ympäristöterveydenhuollon tehtävistä Kustavin, Laitilan, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan kunnissa.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla elinympäristön terveydellistä laatua.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, hygienia-, tupakka- ja eläinsuojelulain edellyttämistä valvonta-, neuvonta sekä tarkastustehtävistä. Ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluvat terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

Säännöllistä valvontaa tehdään ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelma laaditaan siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Valvontasuunnitelma perustuu valvontakohteiden kartoitukseen, niiden riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin.