Rakentaminen suunnitteilla? Varaa aika tapaamiseen rakennusvalvonnasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rakennuslupa tarvitaan kun

 • rakennetaan rakennus 
 • tehdään korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennusta laajennetaan
 • rakennuksen kerrosalaan laskettavaa tilaa lisätään
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti
 • rakennuksen vaipan tai teknisten järjestelmien korjauksiin tai muutoksiin, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen esim. rakenteet, linjasaneeraus tai merkittävä IV-järjestelmän muutos.

Ennen rakentamista

Ennen rakentamiseen ryhtymistä tulee varmistaa hankkeen luvanvaraisuus rakennusvalvonnasta.

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava henkilö eli pääsuunnittelija, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

Pääsuunnittelija varaa ajan rakennusvalvontaan ja käy esittelemässä rakennussuunnitelmat lupavalmistelijoille sekä jättää lupahakemuksen sähköisesti Lupapisteeseen.

Lupakäsittely alkaa vasta kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

  Rakennusluvan hakeminen

  • Luvan hakijana on aina kiinteistön omistaja(t) tai haltija(t). Asunto-osakeyhtiössä luvan hakijana on asunto-osakeyhtiö.
  • Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

  Rakennuslupahakemuksen liitteet

  • asemapiirros
  • pohjapiirustus
  • leikkauspiirustus
  • julkisivupiirustus, väri- ja materiaalimuutokset
  • naapurien kuulemiset
  • ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (jos hakijana asunto-osakeyhtiö tai yritys)
  • ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
  • muut mahdolliset hankkeen edellyttämät lisäselvitykset
  • kosteudenhallinta