Poikkeamislupa tai vähäinen poikkeaminen

Poikkeamislupaa tarvitaan yleisimmin kun poiketaan kaavamääräyksistä tai rakennetaan asemakaavoittamattomalle ranta-alueelle. Poikkeamiset tulee olla aina perusteltuja. Poikkeamishakemuksessa on esitettävä poikkeamisen erityinen syy.

Kun poiketaan vähäisesti asemakaavasta tai muista määräyksistä, poikkeaman ratkaisee rakennustarkastaja rakennuslupapäätöksen yhteydessä. Vähäisiä poikkeamia saattavat olla esimerkiksi rakennusalueen vähäinen ylitys tai vähäinen poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräyksistä.

Poikkeamisluvan hakeminen

Poikkeamishakemus tulee jättää Lupapiste.fi-palvelun kautta.


Lupapisteen hakemukseen tulee liittää

  • selvitys omistusoikeudesta
  • asemapiirros
  • naapureiden kuulemiset

Poikkeamislupapäätökset

Päätökset poikkeamislupiin tekee Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta. Lupien käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

Rakennusluvan hakeminen poikkeamisluvan valitusajan aikana

Rakennuslupaa on mahdollista hakea ja lupapäätös voidaan tehdä poikkemispäätöksen valitusajan aikana. Tällöin rakennustarkastajan rakennuslupapäätös on ehdollinen ja sidottu poikkeamislupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloon.

Lainvoimaisuusmerkintä alkuperäiseen lupapäätösasiakirjaan haetaan hakijan toimesta Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta ja toimitetaan rakennusluvan liiteaineistoksi. Lainvoimaisuusmerkintä on saatavissa aikaisintaan 30 päivän kuluttua lupapäätöksen antopäivästä.