Maisematyölupa ja puunkaato

Tällä sivulla

Maisematyölupa

Maisematyölupa edellytetään, kun tehdään maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä asemakaava-alueella. Lupa on tarpeen vain asemakaava- ja kieltoalueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Maisematyölupaa haetaan Lupapisteen-kautta?

Maa-ainekset

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan yleensä maaineslupa. Maa-aines lupa-asioissa lisätietoja antaa Ugin kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö.

Puunkaatolupa

Puiden kaataminen asemakaava-alueilla on yleensä luvanvaraista toimintaa. Yhdenkin puun kaataminen edellyttää puutarhurin lupaa ja suuremmat puunkaato-operaatiot vaativat maisematyöluvan. Kaupunginpuutarhuri käy maksutta arvioimassa kohteen ja neuvoo maisematyöluvan hakemisessa.

Tapauskohtaisesti puut käydään paikan päällä katselmoimassa sovittuna ajankohtana tontin omistajan tai haltijan ollessa paikalla. Pienehköt puut, jotka ovat runkohalkaisijaltaan 10 cm tai pienempiä, eivät tarvitse puunkaatolupaa kuten eivät myöskään hedelmäpuut, esimerkiksi omenapuut.

  • Kiinteistö- ja asuntoyhtiöissä puunkaatolupaa voivat pyytää isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja.
  • Puunkaatoluvan saanut tontin haltija/omistaja huolehtii itse puunkaadosta.
  • Uudenkaupungin kaupungilla ei ole puunkaatopalvelua eikä puiden kuntokartoituspalvelua.
  • Puunkaatoluvan saaneiden puiden puutavara jää tontin haltijalle.
  • Tontin tai rakennuspaikan rajalinjalla kasvavien puiden kaatamiseen tarvitaan aina myös naapurin suostumus.