Erityisen häiritsevästä tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tällaisia toimintoja ovat mm. kivenmurskaus, tietyt louhinta-, purku- ja rakennustyöt, moottoriurheilukilpailut ja ilta- tai yöaikaan järjestettävät ulkoilmakonsertit .  Ympäristönsuojeluviranomainen tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä meluhaittojen vähentämiseksi.

Jos toiminta sijoittuu usean kunnan alueelle, ilmoitus tehdään sille alueelliselle ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu ja tärinä pääasiallisesti ilmenee. Varsinais-Suomen alueelta ilmoitus tehdään Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoituksen palauttaminen