Kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Ilmoituksista annetaan lausunto tai tehdään päätös.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset:

  • tilapäinen melu ja tärinä ( 30 vrk ennen toimenpidettä tai tapahtumaa)
  • koeluonteinen toiminta ( 30 vrk ennen toiminnan aloittamista)
  • poikkeukselliset tilanteet
  • lannan varastointi aumassa ( 14 vrk ennen patterin perustamista)

ELY-keskukseen tehtävät ilmoitukset

Lisäksi ELY-keskukselle tehdään ilmoitukset melusta ja tärinästä, poikkeuksellisista tilanteista ja koeluontoisesta toiminnasta, jos vaikutukset ovat usean kunnan alueella.