Katselmukset, tarkastukset ja mittauspalvelut

Tällä sivulla

Vastaava työnjohtaja tilaa lupaehdoissa määritellyt katselmukset. Vastaava työnjohtaja seuraa mitä katselmuksia on lupapäätöksessä edellytetty suoritettavaksi juuri sinun rakennushankkeessasi.

 • Ennen katselmuksen tilaamista pitää kaikki hankkeen aiemmat rakennus- tai toimenpideluvassa määrätyt katselmukset olla suoritettuna ja mahdolliset puutteet korjattuna.
 • Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa.
 • Työmaalla tulee olla nähtävillä viralliset lupakuvat, erityissuunnittelijoiden laatimat suunnitelmat (rakennekuvat, vesi- ja viemärikuvat ja/tai erityissuunnitelmat).
 • Rakennusluvassa vaaditut asiakirjat tulee olla tallennettuna Lupapisteeseen ennen loppukatselmuksen tilaamista.

Tavanomaisimmat katselmukset

 • Aloituskokous
 • Paikan merkitseminen
 • Sijaintikatselmus
 • Rakennekatselmus
 • Vesilaitteiden katselmus
 • Ilmanvaihtolaitteiden katselmus
 • Palokatkojen katselmus
 • Käyttöönottokatselmus (Tavallisesti ei lupaehtona, tilattava erikseen tarvittaessa. Laskutetaan erikseen.)
 • Loppukatselmus

Katselmuksen suorittaminen

Tarkastusinsinöörit suorittavat tarvittavat katselmukset sovittuina aikoina. Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset noin viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Saarikohteisiin kuljetuksen järjestää asiakas.

Aloituskokous

 • Aloittamisilmoitus tehdään Lupapiste.fi-palvelussa
 • Aloituskokous voidaan pitää vasta kun lupa on lainvoimainen sekä rakennuksen sijainti ja lattiakorkeus on merkitty.

Katselmus- ja tarkastustilaukset

 • Katselmustilausta tehtäessä tulee ilmoittaa hankkeen lupanumero.
 • Katselmuksien katselmuspöytäkirjat ovat saatavissa lupapiste.fi palvelun kautta.

Mittauspalvelut

Mittauspalvelujen avulla huolehditaan, että suunnittelu ja rakentaminen perustuvat oikeaan sijaintitietoon. Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu suorittaa kaupungin maastomittaus- ja maastoonmerkintätöitä joita ovat muun muuassa:

 • rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen
 • sijaintikatselmus
 • tontin rajan merkitseminen esimerkiksi aitaa varten

Suunnittelun ja rakentamisen perustuminen tarkkaan ja oikeaan sijaintitietoon on tärkeää. 

Mittauspalvelun tilaukset

Kartoittaja Petri Nurmi p. 050 544 1365, yhteydenotot klo 12.00 - 14.00

Mittauspalvelun tilaukset toivotaan tehtävän pääsääntöisesti Lupapisteen kautta. Lupapisteessä voi halutessaan jättää myös yhteydenottopyynnön tai muuta viestiä.