Kaupunki tuottaa ja ylläpitää suurimittakaavaista karttaa niin sanottua kantakarttaa suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin asemakaava-alueelta Uudenkaupungin keskustassa sekä Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan keskustaajamista. Koko kunnan alueelta ylläpidetään 1:5000 -mittakaavaista karttaa muun muassa erilaisten viranomaislupien liitteiksi. Lisäksi muutaman vuoden välein pyritään teettämään ilmakuvauksia, joista viimeisin koko Uudenkaupungin alueesta on vuodelta 2014.

Palvelut kartalla

Uudenkaupungin internetkarttapalvelu tarjoaa käyttöösi kotikuntasi ajantasaiset kartat ja kaavat sekä viimeisimmät ilmakuvat. Palvelusta löydät myös ajantasaiset osoitetiedot, palvelukohteita ja esimerkiksi liikuntapaikat, leikkipaikat, uimarannat, koulupiirialueet, yksityistiet ja nettikamerat ja paljon muuta.

Karttapalvelun kautta voit jättää myös palautetta ja se toimii myös mobiililaitteissa, jolloin saat käyttöösi GPS-toiminnon.

Muiden toimijoiden kartat

Käyttöoikeusluvat

Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelulla on tekijänoikeus tuottamiinsa karttoihin ja paikkatietoaineistoihin. Näiden aineistojen käyttöön erilaisissa painotuotteissa tai verkossa tarvitaan julkaisulupa. Julkaisulupa on maksullinen. Julkaistavan kartta-aineiston hintaan vaikuttaa muun muassa kartan mittakaava, kartan koko, tietosisältö ja painosmäärä. Julkaisulupamaksu on kertaluonteinen.