Kartta-aineistot ja karttatilaukset

Tällä sivulla

Kaupunki tuottaa ja ylläpitää suurimittakaavaista karttaa, eli niin kutsuttua kantakarttaa asemakaava-alueelta Uudenkaupungin keskustasta sekä Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan keskustaajamista suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin.

Tämä 1:500 –1:2000 mittakaavainen kantakartta on pohjana rakentamisen suunnittelulle ja kunnallistekniselle suunnittelulle. Kartalla kuvattavia kohteita ovat muun muassa kiinteistöt, rajat, rakennukset, liikenneväylät, maa- ja vesialueet, korkeustiedot ja nimistö.

Lisäksi koko kunnan alueelta on saatavana 1:5000 -mittakaavaista karttaa muun muassa erilaisten viranomaislupien liitteiksi.

Kartta-aineistoa voidaan luovuttaa perinteisenä paperiversiona tai tapauskohtaisesti yleisimmissä tiedostoformaateissa (mm. tiff, pdf, dwg) digitaalista käyttöä varten.

Kaupunki käyttää karttatuotannossaan ETRS-GK22 mukaisia tasokoordinaatteja sekä N2000 korkeusjärjestelmää.

Eri korkeusjärjestelmien väliset korkeuserot Uudenkaupungin alueella:

 • N2000 0,00
 • N60 -32,0 cm
 • Uki-kork +11,5 cm
 • NN -59,3 cm

Ostettavissa

 • Asemapiirroksen laatimisen pohjaksi vektorimuotoista karttaa dwg-muotoisena asemakaava-alueella
 • Myös omistus- ja hallintaoikeusselvitykset (jos tontin hallintaoikeus ei omistajamuutosten tai uusien vuokrasopimusten vuoksi vielä näy rekistereissä)
 • Viistoilmakuvat paremmalla resoluutiolla

Digitaalisen aineiston ostaminen oikeuttaa tallentamaan aineiston yhdelle työasemalle ja käyttämään sitä yhden käyttäjän toimesta. Aineistoa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä kopioida.

Saatavilla olevat aineistot

Vektoriaineistot (DWG)

 • Kantakartta (keskusta-alueet)
  - pohjakuviot, korkeustiedot, rakennustiedot, liikenneväylät, nimistö ja kiinteistötiedot
 • Maastokanta (koko Uudenkaupungin alue)
  - pohjakuviot, korkeustiedot, rakennustiedot, liikenneväylät, nimistö ja kiinteistötiedot
  - mikäli aineistoa käytetään suunnittelussa, on syytä huomioida, että maastokannan sijaintitarkkuus on 5-10 m
 • Ajantasa-asemakaava (kaavoitetut alueet)
  - tulkinta vahvistetuista asemakaavoista,
  - vastaa sijaintitarkkuudeltaan graafisten kaavojen tarkkuutta eikä sovellu mitoituslaskentaan.
  - tonttikohtaiset merkinnät on aina syytä tarkistaa voimassa olevasta asemakaavasta
  - aineistoa luovutetaan dwg:nä vain pyydettäessä, muuten aineistoa saa pdf-muodossa
 • Laserkeilauspisteistö(keskusta-alueet)
  - maanpintamalli
 • Johtokartta (Uudenkaupungin Veden ja osuuskuntien johtoverkosto) 

Rasteri-aineistot (pdf, jpg, tiff)

 • Kaikki edellä mainitut vektorina saatavat aineistot
 • Kantakartta 1:500-1:2000, keskusta-alue)
 • Maastokanta 1:500-1:10000 koko Uudenkaupungin alue
 • Ilmakuvat  (tarkempi kuva keskustoista, epätarkempi koko Uudenkaupungin alueesta)
 • Osoitekartta (1:10 000 keskusta-alueista ja 1:50 000 koko kunnasta)
 • Viistoilmakuvia koko kunnan alueelta. 

Ilmakuvat

Ortoilmakuva

Ortoilmakuva on ilmakuva, joka kuvaa maanpinnan kohtisuoraan ilmasta katsottuna ja maaston aiheuttamat virheet on oikaistu laskennallisin menetelmin.Ortoilmakuvien avulla pystytään havainnollistamaan asioiden esittämistä muun muassa yhdistettyinä kaava- ja kunnallisteknisiin suunnitelmiin sekä rajakarttoihin ja ajantasakaavaan. Uudessakaupungissa pyritään suorittamaan ilmakuvauksia muutaman vuoden väliajoin. 

Viistoilmakuvat

Uudessakaupungissa on tehty lentokuvauksena myös viistoilmakuvia. Kuvia on mahdollista myös ostaa haluamastaan kohdasta itselleen parempilaatuisena ja kuvan hinta vaihtelee resoluution mukaan.

Uudenkaupungin ilmakuviin voi tutustua netissä Uudenkaupungin internetkarttapalvelussa. Siellä vanhimmat ilmakuvaukset Uudenkaupungin keskustan alueelta ovat vuodelta 1967. Valitse kartalla näkyvät tiedot -valikosta Ilmakuvat.

Rajapintapalvelut

Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys, jonka avulla asiakassovellus ottaa yhteyttä Uudenkaupungin kaupungin palvelimelle ja noutaa sieltä aineistoja. Rajapinnat perustuvat WMS- ja WFS -standardiin.

WMS-rajapintapalvelu

Uudenkaupungin WMS-rajapintapalvelu sisältää taustakartta-aineistoina opaskartan, ilmakuvan, maastokartan, ajantasakaavan sekä yleiskaavan. Palvelun käyttö ei vaadi kirjautumista. WMS-palvelun osoite on https://kartta.uki.fi/TeklaOGCWeb/WMS.ashx

WFS-rajapintapalvelu

Uudenkaupungin WFS-rajapintapalvelu sisältää kantakartta- ja ajantasakaava-aineistoa, rakennus- ja sijoituslupatietoja sekä osoite- ja rakennuspisteistöä. Osoitepisteet ja ajantasakaava-aineisto ovat ladattavissa ilman kirjautumista. Muiden aineistojen käytöstä tulee sopia kaupungin kanssa.

Palveluiden ja aineistojen metatiedot löytyvät paikkatietohakemistosta. WFS palvelun osoite on https://kartta.uki.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx

 

Internet-karttapalvelua, rajanpintapalveluja ja ilmakuvia koskevat tiedustelut

Tiedustelut DWG-aineistoista

Käyttöoikeusluvat

Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelulla on tekijänoikeus tuottamiinsa karttoihin ja paikkatietoaineistoihin. Näiden aineistojen käyttöön erilaisissa painotuotteissa tai verkossa tarvitaan julkaisulupa. Julkaisulupa on maksullinen. Julkaistavan kartta-aineiston hintaan vaikuttaa muun muassa kartan mittakaava, kartan koko, tietosisältö ja painosmäärä. Julkaisulupamaksu on kertaluonteinen.

Julkaisulupia koskevat tiedustelut: