Tällä sivulla

Uudenkaupungin kaupungilla on omistuksessaan vesialueita kaikkiaan n. 25 km2. Kaupungin omistamilla vesialueilla onkiminen ja pilkkiminen on sallittua maksutta. Viehekalastukseen yhdellä vavalla tarvitaan valtion kalastonhoitomaksu. Pyydyskalastukseen ja uisteluun enemmän kuin yhdellä vavalla tarvitaan valtion kalastonhoitomaksu ja vesialueenomistajan lupa. Kaupungin lisäksi myös muutamat Uudenkaupungin alueella toimivat kalastusosakaskunnat myyvät kalastuslupia omille vesialueilleen.

Uudenkaupungin kaupungin vesialueen virkistyskalastusluvat

-Verkkokalastuslupa (6 €/pyydysmerkki). Yksi henkilö voi lunastaa korkeintaan 8 pyydysmerkkiä. Yli 65-vuotiaat saavat yhden verkonmerkin ilmaiseksi. Yhdellä pyydysmerkillä saa laskea yhden 3 x 30 m:n verkon.

-Yleiskalastuslupa (6 €/henkilö) oikeuttaa käyttämään seuraavia pyydyksiä:

• Pitkäsiima (enintään 100 koukkua/pitkäsiima)
• Katiska enintään 5 kpl
• Koukkukalastus 10 kpl koukkuja (täkykoukku, iskukoukku)
• Vetouistelu ja siian kelaonginta useammalla kuin yhdellä vavalla (6 €/lisävapa)

-Ravustus ainoastaan omaan käyttöön 35 €/10 mertaa/henkilö.

Pyydykset tulee merkitä kalastuslain edellyttämällä tavalla, pyydysmerkillä ja kalastajan nimellä ja yhteystiedolla. Pyydysmerkki on kiinnitettävä pyydyksen merkkikohoon tai verkkojadan uloimman pään merkkikohoon. Isku- ja syöttikoukkuihin kiinnitetään yksi merkki viittä koukkua kohden.

Lupien myynti

Kaupungin omistamilla vesialueilla voi asuinpaikasta riippumatta onkia, pilkkiä ja litkata silakkaa ilmaiseksi ilman vesialueen omistajan lupaa sekä heittää uistinta (valtion kalastonhoitomaksu maksettava). Muunlaisen kalastuksen harjoittamiseksi on kaupungilta ostettava kalastuslupa sekä maksettava valtion kalastonhoitomaksu.

Paperinen Uudenkaupungin kalastusaluekartta ja kalastussäännöt kuuluu lupien hintaan. Kalastusaluekartan saa kesällä myös Pakkahuoneen vierasvenesatamasta ja Santtiorannan leirintäalueelta. 

Verkkokalastuslupia ja muita lupia kaupungin omistamille vesialueille myyvät:

Uudenkaupungin kalastussäännöt

Uudenkaupungin kaupungin omistamilla vesialueilla on noudatettava seuraavia erityissäännöksiä sen lisäksi, mitä kalastuslaissa ja -asetuksessa sekä Kustavin -Uudenkaupungin kalatalousalueen päätöksissä on säädetty.

  • Virkistyskalastusluvalla saatua saalista ei saa myydä.
  • Kiinteän pyydyksen (verkko, rysä, katiska) kalastusluvan kaupungin vesialueelle voi lunastaa Uudenkaupungin kaupungin asukas tai kiinteistön Uudenkaupungin alueella omistava tai vuokralla oleva.
  • Kalastusluvat ovat henkilökohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan.
  • Kaupallisen kalastuksen- ja kalaopasluvat myöntää Uudenkaupungin kaupunginhallitus eri anomuksesta.
  • Kalastuskilpailujen järjestäminen vaatii erillisen viranhaltijapäätöksen, jonka valmistelee kaupunkisuunnitteluyksikkö.
  • Kaupungin kalastusalueet näkyvät kaupungin kalastuskartasta. Kartassa on rajattu alueita, joilla vetouistelu useammalla vieheellä on mahdollista sekä alueita, joilla on ainoastaan viehekalastus sallittua (Ruokolanjärvi ja Käätyjärvi).
  • Satama-alueella kaikenlainen kalastus on kiellettyä, alue on rajattu karttaan.
  • Kuhankalastuksessa verkkojen pienin sallittu solmuväli on 45 mm.

Valtion kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos vain onkii, pilkkii tai litkaa silakkaa tai on alle 18-vuotias tai jo täyttänyt 70 vuotta. Kalastajien, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä, ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastaja tarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan. Maksu on henkilökohtainen ja suoritettava vaikka kalastaisi vain omilla vesialueillaan.

Maksun suoritus ja rekisteröityminen

Kalastonhoitomaksun voi maksaa netissä, puhelimitse tai palvelutiskillä. Kalastonhoitomaksun maksavat kalastajat rekisteröityvät kalastonhoitomaksurekisteriin. Rekisteröinnin yhteydessä kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika. Tietoa käytetään kalavesien ja -kantojen hoidossa. 

Kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta tulee olla aina mukana kalastaessa. Ikään perustuvan kalastusoikeuden todistamiseksi on suositeltavaa pitää kalastettaessa mukana henkilöllisyystodistusta. Kalastuksenhoitomaksu koskee kalastusta koko Suomessa, paitsi ei Ahvenanmaalla.

Ajantaisaiset tiedot Kalastohoitomaksun  maksutavoista ja rekisteröitymisestä löydät Metsähallituksen Eräluvat-sivustolta. 

Voit kalastaa myös keskellä kaupunkia

Ruokolanjärvi ja Käätyjärvi sijaitsevat kaupungin keskustassa. Molemmilla järvillä on yleiskalastusoikeuteen perustuva kalastus sallittua, eli voit onkia ja pilkkiä  sekä maksamalla valtion kalastonhoitomaksun, myös heittää uistinta. 

Järven rannoille on rakennettu myös neljä laituria ja pari soutuvenettä on vapaasti käytettävissä kesäisin. Ruokolanjärvellä järjestetään toisinaan kalastustapahtumia. Käätyjärvi sijaitsee Ruokolanjärven vieressä ja on pinta-alaltaan tätä suurempi, mutta matalampi.

Sulavesikartta

Paikallisten kalastajien avustuksella on kerätty ja merkitty kartalle yleispiirteisesti joitakin tunnettuja sulapaikkoja lähinnä Uudenkaupungin keskustan edustalla olevalla vesialueella. Kartta koskee vain hyvää jäätilannetta ja saaristossa ei välttämättä ole hyvää jäätilannetta joka vuosi. Myös avoimia laivaväyliä tulee varoa, sillä jää saattaa olla heikkoa niiden johdosta laajallakin alueella. Vastuu jäällä liikkumisesta on aina jokaisella itsellään.

Sulavesipaikat ovat katsottavissa kaupungin internetkarttapalvelussa. (Huomioithan erikseen laivaväylät). 

Kaupallisen kalastuksen luvat

Uudenkaupungin kaupungin vesialueelle myönnetään määräaikaisia lupia kaupalliseen kalastukseen. Luvan saannin edellytyksenä on hakijan kuuluminen ELY-keskuksen ylläpitämässä kaupallisten kalastajien rekisterissä I-luokan kaupallisten kalastajien ryhmään ja on kirjoilla Uudessakaupungissa. Ammattikalastajan tulee esittää kartalla rysien sijainnit. Ammattikalastajien verkkomerkit ovat erilaisia kuin virkistyskalastajien ja ne tulee merkitä kalastusaluksen FIN-tunnuksella. Ammattikalastajat voivat hakea luvat kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Tämän hetkiset luvat ovat voimassa vuoden 2026 kevääseen. Mahdollisista uusista kaupallisen kalastuksen luvista voi olla yhteydessä kaupunkisuunnitteluun.

Kaupallisen kalastuksen luvat:

• Verkkokalastus (4€/verkko, enintään 100 kpl)
• Rysäkalastus: Alle 1,5 m rysä (40 €) ja yli 1,5 m rysä (100 €)
• Nuotta (150€)
• Koukkukalastus (1€/koukku)
• Katiskat 1€/kpl
Kaupunginhallitus myöntää luvat mahdollisiin muihin pyydyksiin.