Kalannin koulu on kaksisarjainen yhtenäiskoulu, joka sijaitsee maalaisympäristössä Kalannin kirkon kupeessa.

Vahvuutenamme on hyvä oppilaantuntemus. Tärkeänä tavoitteena on luoda hyvän mielen koulu, jossa sekä oppilailla että henkilökunnalla on mukava tehdä työtä ja oppia uutta. Koulussamme toimii kaksi aktiivista oppilaskuntaa, ylä- ja alakoulussa omansa. Oppilaskunnat osallistavat oppilaita mukaan koulun toimintaan ja osallistuvat mm. teemapäivien järjestämiseen. Oppilaskuntien kautta kaikilla oppilailla on mahdollisuus esittää toiveita ja huolenaiheita koulun toimintaan liittyen. Kouluhyvinvointia tukee moniammatillinen työryhmä Hyvis.

Koulussamme kannustetaan oppilaita liikkumaan, ja välitunnit vietetäänkin aina ulkona. Koulujen pihoja on remontoitu viime vuosina ja oppilaille saatu entistä paremmat mahdollisuudet pelaamiseen ja liikkumiseen. Välituntipiha toimii myös lähiliikunta-alueena kaikille kuntalaisille. Vanhempainyhdistys Männä toimii aktiivisesti ja lahjoittaa koululle pelivälineitä ja näin tukee liikunnallista koulupäivää.  Alakoulun oppilaskunta on saanut osallistua pihasuunnitteluun kertomalla omia ajatuksiaan siitä, mitä he haluaisivat välitunneilla tehdä. 

Lukuvuosi 2023-2024

Lukuvuosi 2023-2024 alkaa torstaina 10.8.2023 kello 9:00.

Koulu lukuina

Perusopetuksen vuosiluokat: 1 - 9
Oppilaita lukuvuonna 2023 - 2024: n. 330
Luokkia: 23
Opettajia: 30

Luokat 1-6 opiskelevat osoitteessa Hallitie 3 parakeissa ja
luokat 7-9 opiskelevat osoitteessa Urheilutie 2 (Kalannin koulu).

Iltapäivätoiminta