Tällä sivulla

Hakametsän koulun piha

Hakametsän koulu sijaitsee Uudessakaupungissa Hakametsän asuinalueella. Monikulttuurisuus on osa koulun arkea ja erilaiset ihmiset jokapäiväistä työtä rikastuttava tekijä. Noin joka viides oppilas opiskelee suomen kieltä toisena kielenään.

Koulun kasvatuksellisia painotuksia ovat kouluyhteisön turvallisuus, yhteisöllisyys, yhteisvastuullisuus ja liikunnallisuus. Lähellä sijaitsevat Ruokolanjärven ja Käätyjärven maisemat, lähimetsä, pururata ja urheilukaukalo. Ne tarjoavat kauniin ja terveellisen ympäristön liikkumiseen ja oppimiseen.

Uudenkaupungin keskusta palveluineen sijaitsee lähellä, joten säännöllisesti tehtävät koululaisvierailut taittuvat helposti kävellen tai pyörällä. Välkyt järjestävät toisinaan ohjattua välituntiliikuntaa. Koulun piha on nykyaikainen ja viihtyisä liikkumisympäristö oppilaille.

Koulun toimintaa kuvaava lause:
Iloisesti yhdessä, erilaisuutta arvostaen.

Koulu lukuina

Perusopetuksen vuosiluokat: 1 - 6
Oppilaita lukuvuonna 2023 - 2024: 140
Luokkia: 9
Opettajia: 10
Koulunkäynninohjaajia: 4

 

Iltapäivätoiminta